Outsourcing and Freelancing
Coaching Institute
Punjabi
Punjabi Gurmukhi Akhar
Transliteration
Language Keyboards

ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ (ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ।

 • ਉਨਤੀਸ਼ੀਲ ਵੈਬ ਸਾਈਟ
 • ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਾਲ ਭਜਨ ਵਾਲੀ ਵੈਬ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ
 • ਈ-ਤਿਜਾਰਤ ਵੈਬ ਸਾਈਟ
 • ਲਬਅਨ ਵਾਲਾ ਇੰਜਨ ਦੀ ਐਸਈਓ
 • ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ

  ਜਿਆਦਾ ਤਰ ਸਾਡੀ ਵੈਬ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਲੈੰਪ ਟੇਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਨ । ਇਸ ਓਪਨ ਸੋਰਸ ਟੇਕਨੋਲਾਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਅਤੇ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ।

  ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ।
  ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਊਜ਼
  ਇਹ ਸਾਈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਕਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੀਊਜ਼ ਸਾਇਟ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੈਬ ਸਰੋਤ ਸਿਖ ਧਰਮ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।
  ਤਕ ਇੰਫੋਮੈਟਿਕਸ
  ਇਸ ਵੈਬ ਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨੇਟਿਕ ਅੰਗੇਰਜੀ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ । ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਪੇਹਲਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ । ਫਿਰ ਫੋਨੇਟਿਕ ਅੰਗੇਰਜੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ । ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ, ਬੇੰਗਾਲੀ, ਮਰਾਠੀ , ਗੁਜਰਾਤੀ, ਤਮਿਲ, ਉਰਦੂ , ਤੇਲਗੂ ਅੱਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨੇਟਿਕ ਅੰਗੇਰਜੀ ਤੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
  ਔਜਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ

  ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਔਜਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ
  ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਾਗ਼

  ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਬਨਾਓ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈ

 • ੯੦੭ , ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਸਿਟੀ, ਖਰੜ ਲਾਂਡਰਾਂ ਰੋਡ , ਮੋਹਾਲੀ - (ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ) ਪੰਜਾਬ
  Contact